Oświetlenie uliczne - spis lini


WYKAZ LINII OU OBSŁUGIWANYCH PRZEZ "ZUK SP. Z O.O. W JAROCINIE"
(stan na dzień 29 czerwiec 2020r.)

Linie oświetlenia ulicznego stanowiące własność ZUK Sp. z o.o.

L.p.Położenie linii, miejscowość / ulicaPunkty pomiarowe
numer stacji
Ilość punktów
świetlnych (szt.)
1
Wilkowyja / ul. Iwaszkiewicza
41-377
21
2 Siedlemin / ul. Potarzycka 41-447
10
3 Siedlemin / ul. Pinki (etap I + II) 41-478
8
4 Cielcza / ul. Łąkowa (Osada Leśna) 41-402
12
5 Siedlemin / ul. Główna (droga do kościoła) 41-477
7
6 Iluminacje kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Siedleminie
10
7 Mieszków (parking przy kościele) 41-031
4
8 Mieszków / ul. Radlińska (droga przy szkole) 41-402
16
9 Roszków osiedle przy szkole 41-864
21
10 Jarocin / ul. Węglowa 41-495
18
11 Jarocin / ul. Zaciszna 41-370
22
12 Jarocin / Park im. mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg - Gorzeńskiego 41-027
10
13 Jarocin / ul. Wrocławska (od Wybudowanej do Nowe Parcele) 41-834
6
14 Golina / ul. Dworcowa 41-380
9
15 Witaszyce / ciąg pieszo-jezdny (od ul. Ceglanej do Roszarniczej) 41-449
15
16 Iluminacje kościoła p.w. Św Trójcy w Witaszycach 41-215
28
17 Iluminacje kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach
15
18 Cielcza / ul. Sienkiewicza (świetlica wiejska) 41-847
7
19 Cielcza / ul. Szkolna 41-402
4
20 Jarocin / ul. Zajęcza 41-869
20
21 Jarocin / Park Szubianki 41-068
24
22 Jarocin / ul. Nowe Parcele 41-837
21
23 Jarocin / ul. Przemysłowa 41-537
17
24 Jarocin / ul. Śląska, Wiślana, Mazurska 41-695
13
25 Jarocin / ul. Długa 41-868
14
26 Jarocin / ul. Bieszczadzka 41-575
5
27 Łuszczanów (droga do mieszkań chronionych) 43-436
5
28 Radlin (dojście do kapliczki) 43-343
4
29 Radlin (parking przy kościele)
2
30 Radlin (droga do cmentarza)
9
31 Jarocin / iluminacja pomnika "Glana" 41-687
6
32 Jarocin / ul. Św. Ducha (skwer)
3
33 Jarocin / os. Do Zdroju, ul. Poziomkowa 41-845
47
34 Jarocin / os. Do Zdroju, ul. Świerkowa 41-853
37
35 Jarocin Glinki / ul. Mikołajczyka 41-086
12
36 Jarocin / ul. Batorego
12
37 Jarocin / ul. Wyszyńskiego, ul. Gołębia 41-066
12
38 Jarocin (kościół pw. Św. Marcina)
51
39 Roszków (droga do Dąbrowy) 41-050
7
40 Ścieżka rowerowa Jarocin - Mieszków 41-045
43
41-421
47
41-402
67
41 Ciświca (folwark) 41-338
13
42 Jarocin / ul. Solidarności - Bema I 41-609
11
43 Jarocin / ul. Solidarności - Bema II
18
44 Jarocin / ul. Powstańców Wlkp. 41-017
26
45 Witaszyce / ul. Jagiełka 41-072
6
46 Wilkowyja (do os. Zdrój) 41-388
14
47 Łuszczanów / ul. Wiatraczna 43-094
5
48 Łuszczanów / ul. Krótka 43-093
4
Łuszczanów / ul. Długa, ul. Krótka
1
49 Jarocin / ul. Świerczewskiego, M. Curie - Skłodowskiej 41-003
20
50 Jarocin / ul. Kazimierza Wielkiego 41-407
5
51 Witaszyce / Al. Wolności - Witaszyczki (ścieżka rowerowa) 41-855
10
52 Witaszyce / ul. Zakrzewska 41-449
1
53 Golina / ul. Piaskowa, ul. Zakrzewska 41-390
10
54 Jarocin / SP nr 2 + sala sportowa 41-098
34
55 Jarocin / Urząd Miejski, al. Niepodległości
30
56 Jarocin / Kościół pw. Św. Antoniego (Franciszkanie) 41-006
12
57 Radlin / Kościół pw. Św. Walentego 43-343
26
58 Golina / Kościół pw. Św. Andrzeja 41-035
23
59 Jarocin / ul. Glinki 41-448
11
60 Golina / ul. Stefanowska - etap I 41-463
11
Golina / ul. Stefanowska - etap II
21
61 Jarocin / os. Rzeczypospolitej 41-922
13
62 Witaszyce / skwer 41-372
9
63 Dąbrowa / dz. nr 450 44-317
15
64 Mieszków / ul. Radlińska (etap I + II) 41-134
11
65 Golina / ul. Jarocińska (ścieżka edukacyjna) 41-034
4
66 Hilarów / zatoka autobusowa 41-057
3
67 Łuszczanów / ul. Długa 43-093
1
68 Golina plac zabaw 41-299
2
69 Jarocin / ul. Wilcza 41-012
3
70 Jarocin / Kościół pw. Chrystusa Króla 41-098
38
71 Jarocin / ul. O. Serafina Niedbały 41-781
33
72 Jarocin / ul. Żerkowska od ul. Okrężnej do Annapola 41-121
16
73 Wilkowyja / Kościół pw. Św. Wojciecha 41-060
28
74 Jarocin / Skarbczyk 41-570
9
75 Jarocin / Ratusz 41-278
40
76 Jarocin / Kościół pw. Św. Jerzego 41-001
14
77 Mieszków / Kościół pw. Św. Wawrzyńca 41-031
25
78 Golina / ul. Jarocińska 41-279
13
79 Golina / ul. Jarocińska 41-034
4
80 Golina boisko treningowe -----
8
81 Jarocin / os. 1000-lecia (przejście) 41-122
3
82 Roszkówko dz. nr 17 47-186
1
83 Witaszyce / ul. Biała 41-372
4
84 Witaszyce / ul. Ceglana, ul. Zakrzewska 41-449
5
85 Jarocin / ul. Żerkowska od ul. Sportowej do ul. Okrężnej 41-540
20
86 Jarocin / ul. Św. Ducha od ul. Sportowej do ul. Okrężnej
+ 5 lamp na ul. Maratońskiej
23
87 Jarocin przejście piesze Maratońska-Sportowa 41-767
10
88 Zakrzew / ul. Jarocińska 41-058
11
89 Zakrzew / ul. Jarocińska 41-384
4
90 Zakrzew / ul. Jarocińska 41-381
8
91 Zakrzew droga do Galewa 41-302
10
92 Golina / ul. Stefanowska - lampy hybrydowe -----
10
93 Jarocin / ul. Kasztanowa 41-434
12
94 Jarocin / ul. Nowa 41-068
5
95 Jarocin / ul. Opłotki - etap I 41-359
19
96 Jarocin / ul. Opłotki - etap II
19
97 Jarocin / ul. Skowronkowa 41-448
11
98 Jarocin / ul. Powstańców Wlkp., ul. Gajowa 41-843
29
99 Roszków droga do PKP Brzostów 41-453
10
100 Siedlemin parking przy cmentarzu 41-477
4
101 Cielcza / ul. Szkolna (parking + boisko) 41-848
18
102 Golina / ul. Sportowa 41-299
10
103 Jarocin / ul. Opłotki od ul. Polnej do PKP 41-293
9
104 Bachorzew / ul. Graniczna 41-815
10
105 Jarocin / ul. Curie-Skłodowskiej 41-844
18
106 Cielcza / ul. Sportowa, ul. Maratońska, ul. Harcerska 41-848
26
107 Jarocin / ul. Opłotki (od ul. Wrocławskiej) 41-359
7
108 Jarocin / ul. Odrzańska 41-289
8
109 Jarocin / ul. Rolna, ul. Dożynkowa 41-843
10
110 Łuszczanów / ul. Wiatraczna 43-094
3
111 Jarocin / ul. Bohaterów Jarocina 41-082
20
112 Jarocin parking ul. Św. Ducha 41-687
13
113 Jarocin / ul. Królowej Jadwigi 41-448
6
114 Prusy od nr 35 do 43 41-042
9
115 Cielcza / ul. Piaskowa, ul. Leśna 41-176
38
116 Jarocin / ul. Taczaka, ul. Gorzeńskiego, ul. Kirchnera 41-698
21
117 Cielcza / ul. Wąska - etap I 41-846
19
118 Jarocin droga do Roszkowa (przy Zielonym Zakątku) 41-958
36
119 Roszków / os. Zielony Zakątek
42
120 Witaszyce / os. przy ul. Piaskowej 41-219
42
121 Stefanów dz. 68/2 41-033
1
122 Witaszyce / ul. Zielona 41-009
4
123 Witaszyce / ul. Zapłocie
18
124 Jarocin Park Miejski 41-004
269
125 Siedlemin / ul. Główna 41-477
59
126 Jarocin / ul. Leszczyce 41-580
12
127 Jarocin / ul. Prośniana 41-575
6
128 Jarocin skwer przy ul. Wrocławskiej 41-002
17
129 Łuszczanów / ul. Długa 41-093
59
130 Siedlemin / ul. Jarocińska 41-477
9
131 Potarzyca / ul. Wyzwolenia 41-825
22
132 Mieszków / ul. Dworcowa 41-031
5
133 Jarocin / ul. Torowa 41-359
12
134 Golina / ul. Wojska Polskiego 41-390
13
135 Jarocin / ul. Notecka 41-289
20
136 Jarocin / ul. Kasztanowa - etap I 41-434
9
137 Jarocin / ul. Żwirki i Wigury (podświetlenie pomnika) 41-540
2
138 Jarocin / ul. Kopernika 41-729
115
41-128
139 Jarocin / ul. Sikorskiego 41-960
9
140 Golina / ul. Ogrodowa 41-360
5
141 Jarocin skwer przy parku Gorzeńskiego 41-068
3
142 Mieszków / ul. Dworcowa 41-046
18
143 Hilarów plac zabaw podlicz.GS
1
 Razem2600

Linie oświetlenia ulicznego w zarządzie ZUK Sp. z o.o.

L.p.Położenie linii, miejscowość / ulicaPunkty pomiarowe
numer stacji
Ilość punktów
świetlnych (szt.)
1 Witaszyczki ścieżka rowerowa [GDDKiA] 41-879
21
2 Mieszków / ul. Stramnicka [Gmina Jarocin] 41-046
8
3 Jarocin rondo im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego [PKN Orlen] 41-441
12
4 Jarocin / ul. Bogusław [RSP Kotlin] 41-498
4
5 Cielcza iluminacja kościoła [Parafia] 41-848
6
6 Jarocin kościół pw. Św. Antoniego [Parafia] 41-006
19
7 Golina / ul. Zakrzewska 41-390
42
8 Jarocin łącznik ul. Jarmarcznej z ul. Glinki 41-086
19
9 Jarocin łącznik ul. Wrocławskiej z ul. Bema 41-068
14
10 Jarocin łącznik od ul. Wojska Polskiego i ul. Śródmiejskiej
do węzła obwodnicy miasta Jarocin
41-086
64
 Razem209↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl