O nas - nasza firma


"Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie" z siedzibą przy ulicy Kasztanowej 18 w Jarocinie powstał w wyniku likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jarocinie. Na mocy Uchwały Nr V/73/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 19 lutego 2003 roku utworzona została Spółka Gminy pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie".

ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia 2003 roku jako Spółka w organizacji. W dniu 31 marca Spółka otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny REGON 251580945, nadany przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, oddział w Kaliszu. Numer identyfikacji podatkowej został nadany Spółce przez Urząd Skarbowy w Jarocinie w dniu 1 kwietnia 2003 roku (NIP 617-20-54-976). W dniu 18 kwietnia 2003 roku złożony został w Sądzie Rejonowym w Poznaniu wniosek o wpis ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców nastąpiła w dniu 29 kwietnia 2003 roku pod numerem KRS: 0000160159.

Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie zajmuje się budową i modernizacją infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Jarocin. Do podstawowych zadań ZUK należy także zarządzanie: cmentarzem komunalnym, targowiskiem miejskim, strefą płatnego parkowania. Spółka jest właścicielem Hali Targowej "KASZTANOWA". Jest wykonawcą świątecznych iluminacji naszego miasta.

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl