Cmentarz - cennik

jm VAT
[%]
cena brutto [zł]
00Sprzedaż
00.01 grobowca z elementów betonowych – dwumiejscowy, głębinowy szt. 8 Wg aktualnych cen producenta
00.02 grobowca z elementów betonowych – dwumiejscowy, poziomy szt. 8 Wg aktualnych cen producenta
01Za miejsca grzebalne
01.01 pod grób zwykły ziemny dla dziecka D (do 6 lat) na 20 lat szt. 8 70,00
01.02 pod grób zwykły ziemny jednomiejscowy PZ na 20 lat szt. 8 450,00
01.03 pod grób ziemny rodzinny głębinowy dwumiejscowy (w pionie) RGZ na 40lat szt. 8 1000,00
01.04 pod grób ziemny rodzinny dwumiejscowy (w poziomie) RPZ na 40 lat szt. 8 1840,00
01.05 pod grób rodzinny murowany dwumiejscowy (w pionie) RGM na 99 lat szt. 8 1050,00
01.06 pod grób rodzinny murowany dwumiejscowy (w poziomie) RPM na 99 lat szt. 8 1870,00
01.07 pod grób rodzinny murowany czteromiejscowy uwzględniający dwie kondygnacje RPGM na 99 lat szt. 8 2950,00
01.09 niszy urnowej w kolumbarium K na 40 lat szt. 8 2000,00
01.10 zachowanie grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego PZ na następne 20 lat szt. 8 450,00
01.11 zachowanie grobu ziemnego dziecięcego D na następne 20 lat szt. 8 70,00
01.12 zachowanie grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) RGZ na następne 20 lat szt. 8 500,00
01.13 zachowanie grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) RGZ na następne 40 lat szt. 8 1000,00
01.14 zachowanie grobu ziemnego dwumiejscowego (w poziomie) RPZ na następne 20 lat szt. 8 920,00
01.15 zachowanie grobu ziemnego dwumiejscowego (w poziomie) RPZ na następne 40 lat szt. 8 1850,00
01.17 zachowanie niszy urnowej w kolumbarium K na następne 40 lat szt. 8 2000,00
01.18 udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym PZ lata 8 22,50
01.19 udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym dziecięcym D lata 8 3,50
01.20 udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym głębinowym dwumiejscowym (w pionie) RGZ lata 8 25,00
01.21 udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym
rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie) RPZ
lata 8 46,00
01.22 dopłata do miejsca głębinowego szt. 8 800,00
01.23 pod grób urnowy ziemny UZ na 20 lat szt. 8 2000,00
01.24 zachowanie niszy urnowej w grobie ziemnym UZ lata 8 100,00
02Dom Przedpogrzebowy
02.01 przechowanie zwłok w komorze chłodniczej doba 8 150,00
02.02 udostępnienie Domu Przedpogrzebowego do jednej ceremonii pogrzebowej szt. 8 279,00
02.03 udostępnienie pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego w celu przygotowania zwłok
do pochówku za każdą rozpoczętą godzinę
godz. 8 97,00
02.04 dodatkowa opłata za pogrzeb w sobotę szt. 8 365,00
03Usługa cmentarna
03.01 jednorazowa zryczałtowana opłata na pokrycie kosztów utrzymania czystości przy pochówku szt. 8 390,00
03.02 wytyczenie miejsca kopania grobu, nadzór i sprawdzenie prawidłowości wykopania grobu szt. 8 188,00
03.03 nadanie numeru grobu szt. 8 72,00
03.04 nadzór nad prawidłowym przebiegiem czynności ekshumacyjnych szt. 8 392,00
03.07 jednorazowa zryczałtowana opłata na pokrycie kosztów utrzymania czystości przy opłacie za zachowanie grobu na 20 lat szt. 8 390,00
03.08 nadzór nad dochowaniem urny do grobu ziemnego lub murowanego szt. 8 185,00
03.09 udostępnienie terenu na przejazd karawanem do pogrzebu szt. 8 97,00
04Usługa nagrobkowa
04.01 za postawienie nagrobka na grobie pojedynczym lub dziecięcym szt. 8 140,00
04.02 za postawienie nagrobka na grobie rodzinnym szt. 8 250,00
04.03 nadzór nad pracami kamieniarskimi dotyczącymi nagrobka (ustawienie, wymiana, usunięcie) szt. 8 167,00
04.04 jednorazowy wjazd na cmentarz samochodem lub innym pojazdem w celu ustawienia nagrobka, budowy grobowca lub innych prac budowlanych przy grobie szt. 8 167,00
04.05 usługa wykonania i montażu płyty nagrobnej wraz z grawerem szt. 8 2500,00

Uwaga! Do opłaty za zachowanie grobu na 20 lat obligatoryjnie dolicza się opłatę [03.07] jednorazową na pokrycie kosztów utrzymania czystości w wysokości 390,00 zł.↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl