Przetargi - archiwum przetargów


Dokumenty w ramach danego przetargu są spakowane do jednego pliku.
Kliknij na odpowiedniej ikonie, aby pobrać żądane archiwum lub wyświetlić link zewnętrzny.


2022

ZUK/ZP/4/2022
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zabytkowej nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego w Jarocinie w ramach Klastra Energia Jarocin oraz przebudowa iluminacji świetlnej kościoła Św. Jerzego
Data zamieszczenia: 08.11.2022
ZUK/ZP/3/2022
Roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji świetlnej Ratusza w Jarocinie
Data zamieszczenia: 01.07.2022
ZUK/ZP/2/2022
Roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji świetlnej Ratusza w Jarocinie
Data zamieszczenia: 17.05.2022
ZUK/ZP/1/2022
Roboty budowlane polegające na budowie iluminacji świetlnych nad ulicami: Św. Ducha, Wrocławska, Mickiewicza, Śródmiejska w Jarocinie
Data zamieszczenia: 28.01.2022

2021

ZUK/ZP/2/2021
Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach Klastra Energia Jarocin – etap II" w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – efektywność energetyczna i ochrona powietrza
Data zamieszczenia: 27.09.2021
ZUK/ZP/1/2021
Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach Klastra Energia Jarocin – etap II" w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – efektywność energetyczna i ochrona powietrza
Data zamieszczenia: 03.09.2021

2020

ZUK/ZP/2/2020
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego Jarocin ul. Siedlemińska
Numer ogłoszenia: 606022-N-2020
Data zamieszczenia: 04.11.2020
ZUK/ZP/1/2020
Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach Klastra Energia Jarocin wraz z modernizacją pokrycia dachowego na budynku usługowym (hala targowa)
Numer ogłoszenia: 582051-N-2020
Data zamieszczenia: 07.09.2020

2019

ZUK/ZP/3/2019
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza
Numer ogłoszenia: 616521-N-2019
Data zamieszczenia: 30.10.2019
ZUK/ZP/2/2019
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego - droga Jarocin – Roszków - ETAP II
Numer ogłoszenia: 544071-N-2019
Data zamieszczenia: 06.05.2019
ZUK/ZP/1/2019
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego - ETAP II – Łuszczanów ul. Długa
Numer ogłoszenia: 542111-N-2019
Data zamieszczenia: 26.04.2019

2018

ZUK/ZP/4/2018
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację, przebudowę, budowę oświetlenia w Parku miejskim w Jarocinie finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych
Numer ogłoszenia: 599050-N-2018
Data zamieszczenia: 03.08.2018
ZUK/ZP/3/2018
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw oświetlenia ulicznego na nieruchomościach położonych w Jarocinie os. Kopernika
Numer ogłoszenia: 566570-N-2018
Data zamieszczenia: 30.05.2018
ZUK/ZP/2/2018
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne
Numer ogłoszenia: 538915-N-2018
Data zamieszczenia: 30.03.2018
ZUK/ZP/1/2018
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne
Numer ogłoszenia: 523197-N-2018
Data zamieszczenia: 26.02.2018

2017

ZUK/ZP/11/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego Siedlemin ul. Główna
Numer ogłoszenia: 557406-N-2017
Data zamieszczenia: 25.07.2017
ZUK/ZP/10/2017
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielcza ul. Piaskowa – etap I
Numer ogłoszenia: 554270-N-2017
Data zamieszczenia: 19.07.2017
ZUK/ZP/9/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów Jarocin, ul. Taczaka, Gorzeńskiego, Kirchnera
Numer ogłoszenia: 543660-N-2017
Data zamieszczenia: 03.07.2017
ZUK/ZP/8/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego oraz lokalizacją złącza sterującego oświetleniem droga Jarocin – Roszków - Etap I
Numer ogłoszenia: 543482-N-2017
Data zamieszczenia: 03.07.2017
ZUK/ZP/7/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego oraz lokalizacją złącza sterującego oświetleniem Cielcza, ul. Wąska – ETAP I
Numer ogłoszenia: 538443-N-2017
Data zamieszczenia: 23.06.2017
ZUK/ZP/6/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego oraz lokalizacją złącza sterującego oświetleniem ETAP I – Łuszczanów, ul. Długa
Numer ogłoszenia: 538353-N-2017
Data zamieszczenia: 23.06.2017
ZUK/ZP/5/2017
Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego Jarocin ul. Opłotki od ulicy Wrocławskiej
Numer ogłoszenia: 517729-N-2017
Data zamieszczenia: 25.05.2017
ZUK/ZP/4/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów Witaszyce ul. Zapłocie & Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego Witaszyce ul. Zielona
Numer ogłoszenia: 517632-N-2017
Data zamieszczenia: 25.05.2017
ZUK/ZP/3/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego Cielcza ul. Sportowa, Harcerska, Maratońska
Numer ogłoszenia: 39512 - 2017
Data zamieszczenia: 08.03.2017
ZUK/ZP/2/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów Jarocin ul. Bohaterów Jarocina
Numer ogłoszenia: 14943 - 2017
Data zamieszczenia: 26.01.2017
ZUK/ZP/1/2017
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów Jarocin ul. M. C. Skłodowskiej
Numer ogłoszenia: 14913 - 2017
Data zamieszczenia: 26.01.2017

2016

ZUK/ZP/2/2016
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego oraz linii kablowej monitoringu – Jarocin os. Bajkowe wraz z łącznikiem ul. Zagonowa – Powstańców Wlkp. oraz ul. Gajowa
Numer ogłoszenia: 332362 - 2016
Data zamieszczenia: 28.10.2016
ZUK/ZP/1/2016
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego oraz linii kablowej monitoringu
Numer ogłoszenia: 47461 - 2016
Data zamieszczenia: 27.04.2016

2014

JFPK/1/2014
Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 224269 - 2014
Data zamieszczenia: 23.10.2014
Do przeprowadzenia przetargu został upoważniony JFPK Sp. z o.o w Jarocinie
ZUK/ZP/3/2014
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją lamp na ul. Solidarności i Bema w Jarocinie - etap II
Numer ogłoszenia: 174206 - 2014
Data zamieszczenia: 22.05.2014
ZUK/ZP/2/2014
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego na nieruchomości położonej w Golinie przy ul. Stefanowskiej dz. nr 46, 50, 152 - etap I
Numer ogłoszenia: 125744 - 2014
Data zamieszczenia: 11.04.2014
ZUK/ZP/1/2014
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Glinki dz. nr 660/16
Numer ogłoszenia: 105640 - 2014
Data zamieszczenia: 28.03.2014

2013

JFPK/P13/2013
Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 525332 - 2013
Data zamieszczenia: 18.12.2013
ZUK/ZP/5/2013
Obsługa i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Gminy Jarocin
Numer ogłoszenia: 519404 - 2013
Data zamieszczenia: 13.12.2013
Data zakończenia: 07.01.2014
JFPK/ZP/11/2013
Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 254233 - 2013
Data zamieszczenia: 27.11.2013
Data zakończenia: 07.01.2014
ZUK/ZP/4/2013
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów przy ul. Batorego w Jarocinie dz. nr 634/9, 634/16, 635, 636/13
Numer ogłoszenia: 381450 - 2013
Data zamieszczenia: 19.09.2013
Data zakończenia: 04.10.2013
ZUK/ZP/3/2013
Budowa skate parku przy ul. Św. Ducha w Jarocinie
Numer ogłoszenia: 373566 - 2013
Data zamieszczenia: 13.09.2013
Data zakończenia: 27.09.2013
ZUK/ZP/2/2013
Zakup, dostawa i montaż bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej, odkurzacza i systemu monitoringu
Numer ogłoszenia: 173177 - 2013
Data zamieszczenia: 29.08.2013
Data zakończenia: 12.09.2013
ZUK/ZP/1/2013
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją lamp w Golinie ul. Zakrzewska, Piaskowa - etap I
Numer ogłoszenia: 309838 - 2013
Data zamieszczenia: 01.08.2013
Data zakończenia: 19.08.2013

2012

ZUK/ZP/2/2012
Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 25213 - 2012
Data zamieszczenia: 28.11.2012
Do przeprowadzenia przetargu został upoważniony JFPK Sp. z o.o w Jarocinie
ZUK/ZP/1/2012
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją lamp na ul. Solidarności i Bema w Jarocinie - etap I.
Numer ogłoszenia: 311810 - 2012
Data zamieszczenia: 23.08.2012
Data zakończenia: 14.09.2012↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl