Myjnia - regulamin myjniREGULAMIN KORZYSTANIA
Z SAMOOBSŁUGOWEJ MYJNI BEZDOTYKOWEJ 1. Myjnia otwarta jest dla klientów 24 godziny na dobę codziennie.
 2. W trosce o bezpieczeństwo klientów myjnia jest pod stałym dozorem kamer agencji ochroniarskiej.
 3. Myjnia świadczy usługi dla wszystkich typów samochodów, motocykli oraz quadów o masie całkowitej do 3,5 tony i nie przekraczające wysokości 3,20 m (samochody osobowe, samochody terenowe, vany, busy osobowe i busy ciężarowe).
 4. Na myjni obowiązują zasady ruchu drogowego.
 5. Płatności za usługi myjni samoobsługowej dokonuje się poprzez wrzucenie odpowiedniej do potrzeb ilości monet do paneli wrzutowych na stanowisku. Rodzaj przyjmowanych monet jest wyszczególniony przy każdym z urządzeniu.
 6. Awaria automatu i niemożliwość korzystania ze stanowiska sygnalizowana jest przez migający przycisk przy programie pierwszym.
 7. Klient płaci złotówkę za jednostkę czasu pracy myjni wynoszącą 50 sekund.
 8. Klient płaci złotówkę za jednostkę czasu pracy odkurzacza wynoszącą 90 sekund.
 9. Istnieje techniczna możliwość wymiany banknotów na bilon w rozmieniarce umieszczonej na przedniej ścianie kontenera technicznego (między stanowiskami). Rozmieniarka przyjmuje nominały 10,20,50 zł i wydaje bilon w nominałach 1,2,5 zł.
 10. Klienci zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych instrukcji obsługi myjni, które znajdują się na banerach na każdym stanowisku.
 11. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia Klient zobowiązany jest wyłączyć silnik pojazdu, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć okna w samochodzie. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w pkt. 10 i 11, właściciel myjni nie odpowiada za powstałe szkody.
 12. W szczególności zabronione jest:
  1. mycie ręczne pojazdów, a także ich silników,
  2. stosowanie własnych środków myjących,
  3. kierowania strumienia wody na ludzi i zwierzęta.
 13. Wysoka jakość urządzeń myjących oraz przestrzeganie instrukcji zawartej na stanowiskach zapewnia bezpieczne i efektywne mycie pojazdów. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się przy skorzystaniu ze wszystkich programów w zaprogramowanej kolejności.
 14. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wysokim ciśnieniem pojazdu z ukrytymi wadami karoserii czy lakieru lub niezachowania bezpiecznej odległości lancy od mytej powierzchni, zawartej w instrukcji stanowiskowej.
 15. Myjnia nie odpowiada za szkody powstałe na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.
 16. Wjazd na myjnię i korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl