Strefa - opłaty i wykaz ulic


Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00.
Obejmuje następujące ulice:

MAPA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO
 • Gen. J. Hallera
 • J. Kilińskiego
 • Kościelna
 • T. Kościuszki
 • Libercourt
 • I. Paderewskiego
 • M. Poznańskiego
 • Szpitalna
 • Średnia
 • Śródmiejska
 • Wolności
 • Wrocławska
 • Ks. Kard. Wyszyńskiego

Uwaga !
Zgodnie z regulaminem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Jarocinie rozdział 2. § 14. Punkt 2. w przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.

Biuro Strefy PPN informuje, że wszelkie należności (za karty abonamentowe, identyfikatory, elektroniczne karty parkomatowe i zawiadomienia o opłacie dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w Strefie) można wpłacać w kasie mieszącej się w "Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie" przy ulicy Kasztanowej 18 (Budynek na Targowisku Miejskim), od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przez Pocztę Polską, banki lub w innych placówkach, a także drogą elektroniczną na konto, pamiętając o podaniu w pozycji tytułem: nr zawiadomienia oraz nr rejestracyjnego samochodu.

"Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie"
63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18
nr konta:   48 1090 1131 0000 0001 0086 4734


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/264/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 grudnia 2015r.
Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Jarocinie


1Opłaty jednorazowe
1.1.STREFA A
za pierwsze pół godziny (opłata minimalna)2,00 zł
za pierwszą godzinę3,00 zł
za drugą godzinę3,40 zł
za trzecią godzinę3,80 zł
za czwartą i każdą następną godzinę3,00 zł
STREFA B
za pierwsze pół godziny (opłata minimalna)1,00 zł
za pierwszą godzinę2,00 zł
za drugą godzinę2,40 zł
za trzecią godzinę2,80 zł
za czwartą i każdą następną godzinę2,00 zł
2Opłata zryczałtowana
2.1.Identyfikator mieszkańca SPPN na okres 1 miesiąca10,00 zł
2.2.Identyfikator mieszkańca SPPN na okres 3 miesięcy30,00 zł
2.3.Identyfikator mieszkańca SPPN na okres roczny100,00 zł
2.4.Abonament pojazdu firmy na okres 1 miesiąca150,00 zł
2.5.Abonament pojazdu firmy na okres 3 miesięcy450,00 zł
2.6.Abonament pojazdu firmy na okres roczny1.500,00 zł
3Opłata dodatkowa
3.1.W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do BOSPP w godzinach jego funkcjonowania w dniu jej nałożenia - kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu dokonania opłaty w BOSPP, plus kwota 10,00 zł.
3.2.W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do BOSPP w godzinach jego funkcjonowania w terminie 6 kolejnych dni po dniu jej nałożenia – kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 18.00 w dniu wystawienia plus 20,00 zł.
3.3.W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie BOSPP lub przelewem w ciągu 7 dni (licząc z dniem postoju) opłata wynosi 35,00 zł.
3.4.W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nie uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni, a także nie uiszczenia opłaty dodatkowej w BOSPP w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania w sposób określony w § 17 pkt 1 i 2 (licząc z dniem postoju) opłata wynosi 50,00 zł.↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl