Cmentarz - cennik

jm VAT
[%]
cena brutto [zł]
00Sprzedaż
00.01 grobowca z elementów betonowych – dwumiejscowy, głębinowy szt. 8 Wg aktualnych cen producenta
00.02 grobowca z elementów betonowych – dwumiejscowy, poziomy szt. 8 Wg aktualnych cen producenta
01Za miejsca grzebalne
01.01 pod grób zwykły ziemny dla dziecka D (do 6 lat) na 20 lat szt. 8 70,00
01.02 pod grób zwykły ziemny jednomiejscowy PZ na 20 lat szt. 8 450,00
01.03 pod grób ziemny rodzinny głębinowy dwumiejscowy (w pionie) RGZ na 40lat szt. 8 1000,00
01.04 pod grób ziemny rodzinny dwumiejscowy (w poziomie) RPZ na 40 lat szt. 8 1840,00
01.05 pod grób rodzinny murowany dwumiejscowy (w pionie) RGM na 99 lat szt. 8 1050,00
01.06 pod grób rodzinny murowany dwumiejscowy (w poziomie) RPM na 99 lat szt. 8 1870,00
01.07 pod grób rodzinny murowany czteromiejscowy uwzględniający dwie kondygnacje RPGM na 99 lat szt. 8 2950,00
01.08 pod grób murowany urnowy U na 40 lat szt. 8 590,00
01.09 niszy urnowej w kolumbarium K na 40 lat szt. 8 1700,00
01.10 zachowanie grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego PZ na następne 20 lat szt. 8 450,00
01.11 zachowanie grobu ziemnego dziecięcego D na następne 20 lat szt. 8 70,00
01.12 zachowanie grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) RGZ na następne 20 lat szt. 8 500,00
01.13 zachowanie grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) RGZ na następne 40 lat szt. 8 1000,00
01.14 zachowanie grobu ziemnego dwumiejscowego (w poziomie) RPZ na następne 20 lat szt. 8 920,00
01.15 zachowanie grobu ziemnego dwumiejscowego (w poziomie) RPZ na następne 40 lat szt. 8 1850,00
01.16 zachowanie grobu murowanego urnowego U na następne 40 lat szt. 8 590,00
01.17 zachowanie niszy urnowej w kolumbarium K na następne 40 lat szt. 8 1700,00
01.18 udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym PZ lata 8 22,50
01.19 udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym dziecięcym D lata 8 3,50
01.20 udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym głębinowym dwumiejscowym (w pionie) RGZ lata 8 25,00
01.21 udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym
rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie) RPZ
lata 8 46,00
01.22 dopłata do miejsca głębinowego szt. 8 800,00
02Dom Przedpogrzebowy
02.01 przechowanie zwłok w komorze chłodniczej za 1 dobę doba 8 83,00
02.02 udostępnienie Domu Przedpogrzebowego do jednej ceremonii pogrzebowej szt. 8 176,00
02.03 udostępnienie pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego w celu przygotowania zwłok
do pochówku za każdą rozpoczętą godzinę
godz. 8 39,00
03Usługa cmentarna
03.01 jednorazowa zryczałtowana opłata na pokrycie kosztów utrzymania czystości przy pochówku szt. 8 134,00
03.02 wytyczenie miejsca kopania grobu, nadzór i sprawdzenie prawidłowości wykopania grobu szt. 8 123,00
03.03 wykupienie oznacznika grobu szt. 8 55,00
03.04 nadzór nad prawidłowym przebiegiem czynności ekshumacyjnych szt. 8 83,00
03.05 kopanie dołu grobowego dla miejsca jednoosobowego szt. 8 267,50
03.06 kopanie dołu grobowego dla miejsca dwuosobowego, głębinowego szt. 8 374,50
03.07 jednorazowa zryczałtowana opłata na pokrycie kosztów utrzymania czystości przy opłacie za zachowanie grobu na kolejne lata szt. 8 67,00
03.08 udostępnienie terenu na przejazd karawanem do pogrzebu szt. 8 22,00
03.09 dochowanie urny do grobu ziemnego lub murowanego szt. 8 55,00
04Usługa nagrobkowa
04.01 za postawienie nagrobka na grobie pojedynczym lub dziecięcym doba 8 140,00
04.02 za postawienie nagrobka na grobie rodzinnym szt. 8 250,00
04.03 wytyczenie miejsca i nadzór nad prawidłowym postawieniem nagrobka godz. 8 89,00
04.04 za wjazd na cmentarz samochodem lub innym pojazdem w celu ustawienia nagrobka, budowy grobowca lub innych prac budowlanych przy grobie godz. 8 55,00↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl