Zamówienia do 30 000 €6/ZO/2019


Budowa oświetlenia w miejscowości Jarocin ul. Sikorskiego
Data zamieszczenia: 17.04.2019r.
Data zakończenia: 25.04.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


5/ZO/2019


Budowa oświetlenia w miejscowości Golina ul. Ogrodowa - etap I
Data zamieszczenia: 16.04.2019r.
Data zakończenia: 24.04.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


4/ZO/2019


Budowa oświetlenia ulica Dworcowa w Mieszkowie (odcinek drogi gminnej)
Data zamieszczenia: 02.04.2019r.
Data zakończenia: 12.04.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


3/ZO/2019


Wykonanie, dostawa i montaż nagrobków urnowych ziemnych
Data zamieszczenia: 12.02.2019r.
Data zakończenia: 22.02.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyNotatka z rozeznania cenowego


2/ZO/2019


Budowa instalacji oświetlenia ulicznego ul. Konwaliowa w Jarocinie
Data zamieszczenia: 12.02.2019r.
Data zakończenia: 20.02.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


1/ZO/2019


Budowa instalacji oświetlenia w skwerku przy ul. Żwirki i Wigury w Jarocinie
Data zamieszczenia: 12.02.2019r.
Data zakończenia: 18.02.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


7/ZO/2018


Obsługa i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego
oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Gminy Jarocin w 2019r.

Data zamieszczenia: 09.11.2018r.
Data zakończenia: 13.11.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


6/ZO/2018


Przebudowa instalacji iluminacji oświetlenia ulicznego w Jarocinie - Rynek dz. nr 1662
Data zamieszczenia: 07.09.2018r.
Data zakończenia: 11.09.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


5/ZO/2018


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - II etap
Data zamieszczenia: 24.08.2018r.
Data zakończenia: 30.08.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


4/ZO/2018


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - I i II etap
Data zamieszczenia: 08.08.2018r.
Data zakończenia: 16.08.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiUnieważnienie postępowania


3/ZO/2018


Zakup dekoracji niepodległościowych
Data zamieszczenia: 26.07.2018r.
Data zakończenia: 31.07.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


2/ZO/2018


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów
Jarocin ul. Kasztanowa - Etap I - wzdłuż parkingu

Data zamieszczenia: 08.05.2018r.
Data zakończenia: 15.05.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


1/ZO/2018


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego
Roszków - Etap II

Data zamieszczenia: 20.04.2018r.
Data zakończenia: 07.05.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl