Zamówienia do 30 000 €10/ZO/2020


Obsługa i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Gminy Jarocin w 2021r.
Data zamieszczenia: 10.11.2020r.
Data zakończenia: 16.11.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załączniki


9/ZO/2020


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
Golina ul. Wojska Polskiego wraz z ulicami przyległymi
etap II - ulica Grunwaldzka i Świerkowa

Data zamieszczenia: 14.10.2020r.
Data zakończenia: 21.10.2020r. 26.10.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiPrzedmiar poprawiony:
dołożona pozycja
 
   
  Notatka z rozeznania cenowego  


8/ZO/2020


Budowa oświetlenia drogi oraz placu zabaw w Siedleminie
Data zamieszczenia: 02.09.2020r.
Data zakończenia: 10.09.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


7/ZO/2020


Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Leśna
Data zamieszczenia: 13.07.2020r.
Data zakończenia: 20.07.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


6/ZO/2020


Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy ul. Warcianą a ul. Dunajecką - Jarocin
Data zamieszczenia: 13.07.2020r.
Data zakończenia: 20.07.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


5/ZO/2020


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
Golina ul. Stefanowska

Data zamieszczenia: 13.07.2020r.
Data zakończenia: 20.07.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


4/ZO/2020


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację części ziemnej instalacji iluminacji podświetlenia Szkoły Podstawowej nr 2 i sali gimnastycznej
Data zamieszczenia: 09.07.2020r.
Data zakończenia: 16.07.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


3/ZO/2020


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - III etap
Data zamieszczenia: 28.05.2020r.
Data zakończenia: 08.06.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


2/ZO/2020


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
oraz lokalizacją złącza sterującego w miejscowości Jarocin ul. Łanowa

Data zamieszczenia: 28.02.2020r.
Data zakończenia: 12.03.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


1/ZO/2020


Budowa oświetlenia ulicznego - łącznik pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. a ulicą Zaciszną
Data zamieszczenia: 21.01.2020r.
Data zakończenia: 28.01.2020r. 31.01.2020r.

Zaproszenie do złożenia ofertyZaproszenie poprawione
(termin składania ofert)
Dokumenty i załączniki
 
 
Przedmiar poprawiony - dołożona pozycja: przeciski mechaniczne Notatka z rozeznania cenowego 


8/ZO/2019


Obsługa i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Gminy Jarocin w 2020r.
Data zamieszczenia: 08.11.2019r.
Data zakończenia: 12.11.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


2/OD/2019


Wielowariantowa dokumentacja w formie koncepcji techniczno - ekonomicznej
na wykonanie połączenia linią energetyczną podmiotów gminnych

Data zamieszczenia: 24.10.2019r.
Data zakończenia: 05.11.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyNotatka z rozeznania cenowego


7/ZO/2019


Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielcza ul. Leśna
Data zamieszczenia: 15.10.2019r.
Data zakończenia: 23.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załączniki
Uwaga! Poprawiony przedmiar - błędnie była podana grubość ścianki słupa - 3mm zamiast 4mm
Notatka z rozeznania cenowego


6/ZO/2019


Budowa oświetlenia w miejscowości Jarocin ul. Sikorskiego
Data zamieszczenia: 17.04.2019r.
Data zakończenia: 25.04.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


5/ZO/2019


Budowa oświetlenia w miejscowości Golina ul. Ogrodowa - etap I
Data zamieszczenia: 16.04.2019r.
Data zakończenia: 24.04.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


4/ZO/2019


Budowa oświetlenia ulica Dworcowa w Mieszkowie (odcinek drogi gminnej)
Data zamieszczenia: 02.04.2019r.
Data zakończenia: 12.04.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


3/ZO/2019


Wykonanie, dostawa i montaż nagrobków urnowych ziemnych
Data zamieszczenia: 12.02.2019r.
Data zakończenia: 22.02.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyNotatka z rozeznania cenowego


2/ZO/2019


Budowa instalacji oświetlenia ulicznego ul. Konwaliowa w Jarocinie
Data zamieszczenia: 12.02.2019r.
Data zakończenia: 20.02.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


1/ZO/2019


Budowa instalacji oświetlenia w skwerku przy ul. Żwirki i Wigury w Jarocinie
Data zamieszczenia: 12.02.2019r.
Data zakończenia: 18.02.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


7/ZO/2018


Obsługa i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego
oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Gminy Jarocin w 2019r.

Data zamieszczenia: 09.11.2018r.
Data zakończenia: 13.11.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


6/ZO/2018


Przebudowa instalacji iluminacji oświetlenia ulicznego w Jarocinie - Rynek dz. nr 1662
Data zamieszczenia: 07.09.2018r.
Data zakończenia: 11.09.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


5/ZO/2018


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - II etap
Data zamieszczenia: 24.08.2018r.
Data zakończenia: 30.08.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


4/ZO/2018


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - I i II etap
Data zamieszczenia: 08.08.2018r.
Data zakończenia: 16.08.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiUnieważnienie postępowania


3/ZO/2018


Zakup dekoracji niepodległościowych
Data zamieszczenia: 26.07.2018r.
Data zakończenia: 31.07.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


2/ZO/2018


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów
Jarocin ul. Kasztanowa - Etap I - wzdłuż parkingu

Data zamieszczenia: 08.05.2018r.
Data zakończenia: 15.05.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


1/ZO/2018


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego
Roszków - Etap II

Data zamieszczenia: 20.04.2018r.
Data zakończenia: 07.05.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl