Zamówienia do 30 000 €


Zamówienia archiwalne dostępne są na podstronie Archiwum zamówień.


8/ZO/2021


Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego
do zasialnia linii oświetleniowych ul. Św. Ducha i ul. Żerkowskiej w Jarocinie

Data zamieszczenia: 16.06.2021r.
Data zakończenia: 18.06.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego

7/ZO/2021


Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego
do zasialnia linii oświetleniowych ul. Św. Ducha i ul. Żerkowskiej w Jarocinie

Data zamieszczenia: 09.06.2021r.
Data zakończenia: 16.06.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego

6/ZO/2021


Budowa przyłącza do podświetlenia figury Św. Wawrzyńca w Osieku
Data zamieszczenia: 17.05.2021r.
Data zakończenia: 24.05.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego

5/ZO/2021


Budowa oświetlenia ulicznego w Roszkówku - etap I
Data zamieszczenia: 10.05.2021r.
Data zakończenia: 17.05.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego

4/ZO/2021


Budowa oświetlenia ulicznego - Jarocin - os. Stary Bogusław - ul. Jesienna
Data zamieszczenia: 01.03.2021r.
Data zakończenia: 08.03.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


3/ZO/2021


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego
w Roszkowie dz. dr. nr 317 - etap I

Data zamieszczenia: 26.02.2021r.
Data zakończenia: 05.03.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


2/ZO/2021


Dobudowa opraw LED na liniach oświetleniowych w Zakrzewie
Uwaga! Wszystkie prace muszą zostać wykonane w technice PPN.
Data zamieszczenia: 17.02.2021r.
Data zakończenia: 24.02.2021r. 01.03.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiPoprawiony przedmiar 41-058
 
Poprawiony przedmiar 41-384Notatka z rozeznania cenowego


1/ZO/2021


Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golina - ul. Asfaltowa - etap I
Data zamieszczenia: 17.02.2021r.
Data zakończenia: 24.02.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl