Przetargi - BIPZUK/ZP/2/2020


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego Jarocin ul. Siedlemińska

Numer ogłoszenia: 606022-N-2020
Data zamieszczenia: 04.11.2020r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert


ZUK/ZP/1/2020


Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania
Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach Klastra Energia Jarocin
wraz z modernizacją pokrycia dachowego na budynku usługowym (hala targowa)

Numer ogłoszenia: 582051-N-2020
Data zamieszczenia: 07.09.2020r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/3/2019


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza
Numer ogłoszenia: 616521-N-2019
Data zamieszczenia: 30.10.2019r.

Ogłoszenie
[BZP]
Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia [BZP]
II Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia [BZP]
 
Dokumenty i załączniki
[ze zmianą zapisów SIWZ]
Pytania i wyjaśnieniaPytania i wyjaśnienia II
 
 
Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/2/2019


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
droga Jarocin – Roszków - ETAP II

Numer ogłoszenia: 544071-N-2019
Data zamieszczenia: 06.05.2019r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/1/2019


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
ETAP II – Łuszczanów ul. Długa

Numer ogłoszenia: 542111-N-2019
Data zamieszczenia: 26.04.2019r.

Ogłoszenie
[BZP]
Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia [BZP]
Dokumenty
i załączniki
 
 
Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/4/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację, przebudowę, budowę oświetlenia
w Parku miejskim w Jarocinie finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
na wsparcie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych

Numer ogłoszenia: 599050-N-2018
Data zamieszczenia: 03.08.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/3/2018


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw oświetlenia ulicznego
na nieruchomościach położonych w Jarocinie os. Kopernika

Numer ogłoszenia: 566570-N-2018
Data zamieszczenia: 30.05.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/2/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne
Numer ogłoszenia: 538915-N-2018
Data zamieszczenia: 30.03.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/1/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne
Numer ogłoszenia: 523197-N-2018
Data zamieszczenia: 26.02.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiZmiany z dn. 2018-03-07
 
Zmiany z dn. 2018-03-09Informacja z otwarcia ofertUnieważnienie postępowania

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl