Przetargi - BIP



ZUK/ZP/4/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację, przebudowę, budowę oświetlenia
w Parku miejskim w Jarocinie finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
na wsparcie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych

Numer ogłoszenia: 599050-N-2018
Data zamieszczenia: 03.08.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 






ZUK/ZP/3/2018


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw oświetlenia ulicznego
na nieruchomościach położonych w Jarocinie os. Kopernika

Numer ogłoszenia: 566570-N-2018
Data zamieszczenia: 30.05.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 






ZUK/ZP/2/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne
Numer ogłoszenia: 538915-N-2018
Data zamieszczenia: 30.03.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 






ZUK/ZP/1/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne
Numer ogłoszenia: 523197-N-2018
Data zamieszczenia: 26.02.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiZmiany z dn. 2018-03-07
 
Zmiany z dn. 2018-03-09Informacja z otwarcia ofertUnieważnienie postępowania

 



www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl