O nas - nasza firma


"Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie" z siedzibą przy ulicy Kasztanowej 18 w Jarocinie powstał w wyniku likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jarocinie. Likwidacja zapoczątkowana została Uchwałą Nr III/49/2002 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jarocinie. Na mocy Uchwały Nr V/73/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 19 lutego 2003 roku utworzona została Spółka Gminy pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie".

ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia 2003 roku jako Spółka w organizacji. W dniu 31 marca Spółka otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny REGON 251580945, nadany przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, oddział w Kaliszu. Numer identyfikacji podatkowej został nadany Spółce przez Urząd Skarbowy w Jarocinie w dniu 1 kwietnia 2003 roku (NIP 617-20-54-976). W dniu 18 kwietnia 2003 roku złożony został w Sądzie Rejonowym w Poznaniu wniosek o wpis ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców nastąpiła w dniu 29 kwietnia 2003 roku pod numerem KRS: 0000160159.

Do podstawowych zadań ZUK należy zarządzanie cmentarzem komunalnym, targowiskiem miejskim oraz liniami oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jarocin. Ponadto ZUK świadczy usługi inkasenckie, usługi sprzątania oraz usługi transportowe. ZUK zajmuje się również wystrojem świątecznym naszego miasta. ZUK aktywnie uczestniczy w życiu miasta, będąc organizatorem i wykonawcą między innymi takich przedsięwzięć jak modernizacja targowiska miejskiego i związaną z nią budową Hali Targowej "KASZTANOWA".

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl